Wschodnie Prusy – Rosyjskie ogniwo Międzymorza

Polski, Кёнигсберг, Политика, Статьи / 18 января 2016 г.
Intermarium 7

Zwycięstwo konserwatystów w jesiennych wyborach w Polsce ma daleko idące skutki dla całej wschodniej Europy. Uwolnienie Polski od chimery internacjonalistycznego liberalizmu pochodzącego z Brukseli idzie ręka w rękę z pozbawieniem iluzji co do putinowskiej mafii która przedstawia bez pośrednie wojskowe, polityczne i biologiczne (homo-sovieticus) zagrożenie i mało czym się różni od ekspansji uchodźców z bliskiego wschodu zagrażającej Polsce.

Biorąc pod uwag antykatolicki patos sergianskikh heretyków pojawia się też zagrożenie religijne. Na Polskę z nadzieja spoglądają oczy z różanych zakątków Europy. Z Ukrainy która chce mieć w Warszawie pewnego sojusznika w walce czekistami o militarystycznych zapędach. Z Białorusi gdzie opozycja chcąca obalić dyktatora potrzebuje pomocy z zewnątrz. Z Niemiec, z całej zachodniej Europy wszyscy świadomi europejczycy porównują sytuacyj w starej Unii Europejskiej z konserwatywnym przewrotem w Polsce. I liczą na to jako ostania nadzieje chrześcijaństwa.Nie jest tajemnicą, że nacjonalistyczna Polska jest wiernym przyjacielem zniewolonej Rosji.

Na tle rozczarowania z ukraińskiej biurokracji (w żadnym przypadku nie z ukraińskiego narodu) Polska nie jest w stanie udzielić rosyjskim ochotnikom anty-radzieckim azylu. Wzrok wszystkich nacjonalistów skierowany jest ku Warszawie.Wszystko to wskazuje na to że przyszła pora opracować założenia Polsko-Rosyjskiej współpracy. Wielu ukraińskich i białoruskich publicystów próbuje słonawie skierować Warszawę w kierunku idei międzydroża. Wojskowo-polityczna kolacja Polski, Ukrainy, krajów bałtyckich, wolnej Białorusi a także teoretycznie Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu.

W myśl twórców idei międzymorza tylko taki alians jest w stanie powstrzyma naciski Federacji Rosyjskiej. Czyżby międzymorskie drzwi były zamknięte dla rosyjskich nacjonalistów? A przed nami były kolejne plany podziału postradzieckiego terytorium w stylu Rozemberga? Bez wątpliwości w latach 1920-1930 kiedy projekt międzymorza był oficjalną doktryną państwa polskiego wchodził on w ostry konflikt z planami rosyjskich anty- komunistów. Jednak nie należy myśleć o rusofobii w polskich służby specjalne czasów Piłsudskiego które współdziałały nie tylko z Ukraińcami ale także z rosyjskimi patriotami. Najważniejsze w tamtym okresie jest to, że granice wschodnie wschodnioeuropejskich państw nie zmieniły się. I chodź brzmi to paradoksalnie Rosjanie teraz mają swój udział w między morskim projekcie.

Przecież bez rosyjskich Prus Wschodnich które od czekistów broni BARS (БАРС) nie można sobie wyobrazić rejonu bałtyckiego. Jeżeli Warszawa chce zrealizować swoje geopolityczne kombinacie to nie może nie zwrócić uwagi na fakt Rosyjskiego nacjonalizmu.Jest oczywiste, że Prusy Wschodnie nie są taką samą częścią Rosji jak jej środkowa część czy jej wschodnie rejony, one takie nigdy nie będą. I w tym jest wyjątkowa wartość tych ziem dla Rosji. Na dzień dzisiejszy Prusy Wschodnie pod obrzydliwą nazwą obwodu Kaliningradzkiego są enklawą anty rosyjskiej i anty chrześcijańskiej sowieckiej cywilizacji. W odpowiednich warunkach może się ona przekształcić w rosyjski przyczółek otoczony przyjaznymi (mamy taka nadzieje) dla rosyjskiego ruchu nacjonalistycznego państwami.

Wątpimy, że w warunkach czekistowskiej tak zwanej walki z ekstremizmem (czerwony terror) warto otwarcie mówić o różnych opcjach przyszłości Prus Wschodnich. Zaznaczmy najważniejsze: jeżeli polityka Federacji Rosyjskiej w stronę likwidacji żywych sił regionu będzie trwała dalej nie zależnie od planów rosyjskich nacjonalisto to Königsberg będzie musiał iść w swoją stronę.

Kierunek ten dla БАРС jest nieodłączenie związany z prawosławiem i nacjonalizmem. Rosyjski nacjonalizm rozwija się i wcześniej czy później da o sobie znać. Bardzo miło obserwować jak БАРС codziennie i mozolnie rozwija materialne i duchowe pierwiastki w Prusach Wschodnich. Jeżeli w Moskwie nacjonaliści padają na kolana przed liberałami to Königsberg jest wolnym miastem dla patriotów Rosji. Wszystkie negocjacje z liberałami BARS prowadzi jak równy z równym a nawet dominuje nad nimi. Stary slogan to : „u liberała/oligarchy pieniądze u nacjonalistów mięśnie/siła”.

W Prusach Wschodnich można wyraźnie pokazać że u nacjonalistów mogą być siła i pieniądze (nie mówiąc już o nauce i wierze). Liberalni mecenasi nie są nam potrzebni kiedy razem z nami jest rosyjski biznesmen. Tylko na terytorium Prus Wschodnich rosyjski nacjonalista może się czuć jak spadkobierca Wrangla i Judenicza a nie jak poniżony uchodźca którego prześladują czekiści i liberałowie.Moralnych i etycznych i wygląd wygląd członków БАРС jest unikalnym połączeniem pomiędzy prawosławnym światopoglądem i pruską dyscypliną. Prawosławne rycerstwo to nie mrzonki ale rzeczywistość.

W oddziałach БАРС są elegancja krzyżowcy nie używający przekleństw. W naszych szeregach nie zobaczycie przestępców który jest wielu w tak zwanych «organizacjach narodowych» reszty Federacji Rosyjskiej. Bezkompromisowość dla wszystkiego co wiąże się z sowietami czyni rosyjski ruch narodowy w Königsbergu niedostępnym dla każdego «Noworosjanina» i «Narodnika». Różnica pomiędzy ruchem i subkulturą jest bardzo wyraźnie widoczna gdy porównamy twarze jakie widuje się na marszach w Rosji i marszach БАРС.

Polska, jak również bałtyckie kraje, będzie musiał zwrócić uwagę na renesans rosyjski nacjonalizm pod jej bokiem. Zauważcie że jeśli pomiędzy Polakami a Ukraińcami, Litwinami i Białorusinami są etniczne konflikty to z Rosjanami takich problemowy nie ma i zapewne ich nie będzie. Rosyjski nacjonalizm w polskich interesach nie powinien być postrzegany jako «persona grata». Należy zmienić nazwę radzieckiego Kaliningrad — punktu czerwonego smrodu na brzegu Bałtyku na rosyjski imperialny Królewiec będący kluczową pozycją dla idei między morza.

Ta teoria ma bardzo długą historie już w 1919 roku rosyjscy i polscy patrioci myśleli o sojuszu tych dwóch wielkich narodów. Polska słowiańska była zawsze przyjacielem Rosji i jeśli były problemy i zatargi w historii współżycia naszych narodów to była to wrogość rządów a nie narodów. W ten czasie Polsko-Rosyjski sojusz budował się na sprzeciwie wobec bolszewizmu i germanizmu. Czy ci wrogowie nadal żyją? Bolszewizm dobrze się trzyma w gabinetach urzędników Putina, czekistów, oligarchów, działaczy kultury i wygraża uniesioną pięściom Polsce która demontuje pomniki bolszewików.

Z «Germanizmom» może być utożsamiana bezduszna machina biurokratyczna, UE, której jako ideologiczne narzędzie służy Frankfurt Schooltzowi kulturowy marksizm. Na koniec Wschodnie Prusy wraz z działającym na ich terytorium rosyjskim ruchem narodowym są integralną częścią terytorium bałtycko-czarnomorskiego. Narodowo — chrześcijańska Polska zbiera narody pod swoje sztandary do walki z czekistami oraz multikulturalizmem i nie może ignorować istnienia w Prusach wschodnich БАРС. Jest jeszcze za wcześnie by mówić dokładnej konfiguracji takiej unii ale bieg historii dzień za dniem zbliża nas do historycznego momentu kiedy żołnierze Polski i narodowej armii Rosji staną obok siebie.

- Fiodor Mamonov, Moskwa.

W języku rosyjskim: Фёдор Мамонов: «Восточная Пруссия — русское звено Междуморья»

Artykuły w języku polskim

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>