Czym różni się oficer rosyjski od oficera radzieckiego? Oficer Rosyjski do błękitu jest ogolony, trochę pijany. Wie wszystko od Bacha do Feuerbacha. Radziecki oficer jest trochę ogolony, do błękitu pijany. Wie wszystko od Edyty Piechy do «idź ty na».

Dowcip, który był popularny w środowisku armii radzieckiej w 1980-ch latach.

Pytanie stosunku do oficerów radzieckich i postsowieckich dla wielu zwolenników rosyjskiego narodowego ruchu jest do bólu aktualne i żądane, ponieważ jest bezpośrednio związane z ich osobistym, życiem rodzinnym. Pragnąc zachować «świat» i spokój w swoim domu, a także chcąc uciec od konfrontacji z siwym dziadkiem w naramiennikach stalinowskich czy z ojcem już we współczesnych postsowieckich, federalnych, naramiennikach, młodzi ludzie preferują nie utożsamiać «rodzinę» ze służącymi reżimu radzieckiego. Ten dziwny fenomen ludzkiej psychologii, obserwowany wszędzie wśród «zaciekłych» zwolenników rosyjskiego oporu narodowego, wywołuje szczery podziw i protest. Protest przeciw pragnieniu wydać marzenia, a dokładnie niektóre dziwne potrzeby duchowe, za rzeczywistość — i tym samym oszukać nie tylko siebie, ale i otoczenie. Oficer Radziecki to nie statek, który, «jak damy mu imię, tak on i popłynie», to znaczy wydzielać jego z kontekstu ogólnego bez szczególnych na to przyczyn.

Dwa uczucia są dziwnie bliskie nam - W nich znajdzie serce pokarm: Miłość do pogorzeliska rodzonego, Miłość do trumien rodzicielskich… - A. Puszkin.

Kiedy badamy nieszczęścia teraźniejsze, kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie o przyczynach, co doprowadziło Rosję do strasznej katastrofy, wskutek której z politycznej mapy świata znikł natychmiast duży i potężny naród, wiele naszych badaczy proponują zobaczyć nam podstawę problemów we wpływie zewnętrznym na Ruś, dość często nawiązując do czynnika podbicia Mongolii albo obwiniając we wszystkim władza carska.

К полякам обращение

Глава БАРС Александр Оршулевич записал обращение к польским националистам, в котором призвал призвал поляков поддержать новое консервативное правительство их страны в его антикоммунистических акциях и противостоянии агрессии со стороны Российской Федерации. Далеко не все националисты в Польше сознают важность произошедших перемен, не для всех очевидна польза преобразований и реформ новой власти. Некоторые группы националистов склонны видеть в действиях партии «Право и Справедливость» американское (и даже израильское) влияние и на этом основании отказывают ей в доверии. К сожалению, как и в России, основную массу националистов в Польше составляет субкультура, а не политическое движение — это обстоятельство определяет инфантильное отношение к происходящим событиям.

Zwycięstwo konserwatystów w jesiennych wyborach w Polsce ma daleko idące skutki dla całej wschodniej Europy. Uwolnienie Polski od chimery internacjonalistycznego liberalizmu pochodzącego z Brukseli idzie ręka w rękę z pozbawieniem iluzji co do putinowskiej mafii która przedstawia bez pośrednie wojskowe, polityczne i biologiczne (homo-sovieticus) zagrożenie i mało czym się różni od ekspansji uchodźców z bliskiego wschodu zagrażającej Polsce.

Ojciec-założyciel polskiego nacjonalizmu, jak jego nazywają współcześni naśladowcy w Polsce, członek Drugiej i Trzeciej Dumy państwowej Rosyjskiego imperium (1907-1909), minister spraw zagranicznych i członek prawodawczego sejmu niezależnej Polski Roman Dmowski zostaje mało znanym nie tylko w Rosji, ale także na swojej ojczyźnie. Dlatego badanie niektórych aspektów jego historiozoficznych poglądów będą pomocne w celu zrozumienia obecnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i przyszłości stosunków ukraińsko-polskich.