Александр Оршулевич призвал польских националистов поддержать новое правительство Польши

Polski, Акции, Кёнигсберг, Политика / 21 марта 2016 г.

К полякам обращение

Глава БАРС Александр Оршулевич записал обращение к польским националистам, в котором призвал призвал поляков поддержать новое консервативное правительство их страны в его антикоммунистических акциях и противостоянии агрессии со стороны Российской Федерации. Далеко не все националисты в Польше сознают важность произошедших перемен, не для всех очевидна польза преобразований и реформ новой власти. Некоторые группы националистов склонны видеть в действиях партии «Право и Справедливость» американское (и даже израильское) влияние и на этом основании отказывают ей в доверии. К сожалению, как и в России, основную массу националистов в Польше составляет субкультура, а не политическое движение — это обстоятельство определяет инфантильное отношение к происходящим событиям.

кавычки3Господа польские националисты!

Мне доставляет особенное удовольствие обращаться к вам, лучшим сынам польского народа, потому что вы продемонстрировали всему миру, что такое настоящая нация. Ваша многовековая борьба за суверенитет и национальную культуру заслуживает огромного уважения. Вы не поддались духу мира сего и не поверили льстивым обещаниям Запада, а также с оружием в руках сумели неоднократно отбить атаки коммунистов с Востока.

Только лицемеры могут сегодня говорить об отсутствии демократии в Польше. Когда нация единодушна в своих основных политических решениях и скреплена единым религиозным мировоззрением — не это ли свидетельствует о подлинной свободе? О настоящей, созидающей свободе, а не разнузданной вседозволенности и нравственной распущенности. Свободе национального творчества и национальной самобытности.

Поляки! Вам выпала честь оказаться в авангарде христианской Европы. Вы сумели сохранить свою веру в Господа Нашего Иисуса Христа и способны нести свет Евангелия даже за пределы своей страны. Я призываю вас и дальше возгревать в себе этот дух рыцарства, защищать христианскую веру от нападок безбожия и радикального ислама. Возможно, вы станете последней надеждой гибнущего мира.

Призываю вас также поддержать нынешнее консервативное правительство Польши во всех его благих начинаниях. Сегодня, как никогда, от нас, консерваторов и христиан, требуется политическое единство.

Помните, господа, что с Вами всегда будут русские националисты. Не те изменники, которые за 30 сребренников продали душу полковнику КГБ Путину, а те, кто десятилетиями в эмиграции и катакомбах СССР нёс национальную идею Святой Руси, и сегодня сражается за ее победу — это белые воины русского сопротивления.

Слава Польше! Слава России! Слава славянскому братству!

*   *   *

Panowie nacjonaliści Polscy!

Wielką przyjemność sprawia mi zwrócić się do Was – najlepszych synów polskiego narodu, którzy pokazaliście całemu światu co to jest prawdziwy naród. Wasza wiekowa walka za niepodległość i narodową kulturę zasługuje na wielki szacunek. Nie poddaliście się i nie uwierzyliście podstępnym obietnicą zachodu, a także z bronią w ręku odpieraliście wiele razy ataki komunistów z wschodu.

Tylko kłamca mógłby dziś mówić o braku demokracji w Polsce. Kiedy naród jest jednomyślny w swoich politycznych decyzjach i zjednoczony religijnym światopoglądem – czy wtedy nie jest to podstawa prawdziwej wolności?

Prawdziwej wolności a nie moralnego rozkładu i wolności przyzwalającej na wszystko. To wolność narodowej kultury i narodowej tożsamości.

Polacy! Wy musicie być awangardom chrześcijańskiej Europy. Wy obroniliście swoją wiarę w Pana Naszego Jezusa Chrystusa i nieśliście światło ewangelij poza granice swojego kraju. Wzywamy Was aby dalej nieśliście rycerskiego ducha. Brońcie Chrześcijaństwa przed atakami heretyków i radykalnego Islamu. Prawdopodobnie to Wy będziecie ostatnią nadzieją umierającego świata.

Wspierajcie wasz nowy konserwatywny rząd w jego wszystkich poczynaniach. Obecna sytuacja jak nigdy wymaga od nas zjednoczenia chrześcijan i konserwatystów.

Pamiętajcie, że razem z Wami zawsze będą nacjonaliści rosyjscy. Nie ci którzy za 30 srebrników sprzedali dusze pułkownikowi KGB Putinowi a ci którzy od dziesięcioleci na emigracji walczyli z ZSRR bronili narodową ideę Świętej Rusi, i dziś walczą za jej zwycięstwo – biblijni rycerze rosyjskiego oporu.

Chwała Polsce! Chwała Rosji! Chwała słowiańskiemu braterstwu!

Посмотреть видео на YoTube с субтитрами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>